22 88 29 00 [email protected]

Vision og værdier

Socialpædagogisk opholdssted

Vision

Stjernens vision er at skabe et anerkendende, trygt og omsorgsfuldt familielignende hjem for barnet og den unge, som kan danne grundlag for, at barnet/ den unge, kan udvikle sig til hele mennesker, der tror på sig selv og på livet.

STJERNENS VÆRDIER

  • Anerkendelse
  • Vi påvirker og påvirkes
  • Vi lærer hele livet
  • Du har ret til at være dig

 

Anerkendelse

Vi møder hinanden på en kærlig og omsorgsfuld måde, med fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til en positiv udvikling hos den enkelte. Anerkendelsen kommer til udtryk i mødet med det enkelte barn/ den unge, og de føler sig set, hørt og forstået. Vi værdsætter hinanden og hinandens handlinger og påskønner dette i ord.

 

Vi påvirker og påvirkes

Når man arbejder relationelt, påvirker vi hinanden i relationen. Denne påvirkning er gensidig, det vil sige at både barn, ung og personale, påvirker hinanden. Derfor har vi hele tiden en bevidsthed om, at vi, som personale, er rollemodeller. Vi møder derfor hinanden, personale og børn og unge, på en kærlig og omsorgsfuld måde, med fokus på anerkendelse og værdsættelse. Dette for at motivere til en positiv udvikling, den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

 

Vi lærer hele livet

Vi har fokus på aktiviteter både i hjemmet, i lokalområdet, samt udflugter og ferieture. Intentionen er at fremme barnet og den unges udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Dvs., at vi arbejder på, at barnet skal have et “barneliv” og have familiemæssige oplevelser som fester, ferier, venner, fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser. De skal få øje på og deltage i det lokale samfund, således at barnet øver sig i at begå sig i mange forskellige situationer. Forskellige sociale arenaer giver muligheder for både børn og unge. Vi oplever vores børn og unge mennesker udvikler sociale færdigheder og får nemmere ved at begå sig, både i skole og fritid. Det er en værdifuld erfaring de tager med sig ind i voksenlivet.

På Stjernen vægtes skole og uddannelse højt. Vi samarbejder derfor altid med skoler og uddannelsessteder, for at give vores børn/ unge de bedste betingelser. Derfor har vi også en uddannet lære ansat som lektiehjælp på Stjernen.

 

Du har ret til at være dig

Hos os er det vigtigt, at der er plads til, at du kan være dig. Vi accepterer dig som du er og hjælper dig med at hjælpe dig selv, så du bliver en medspiller i dit eget liv. Der er ressourcer i alle mennesker, og vores opgave er at de ressourcer kommer i spil, så du selv får øje på alt det du er og kan.

 

Kontakt info

 

Leder Anette Smith

Marienlystvej 17

4900 Nakskov

 

Tlf. 22882900

[email protected]