22 88 29 00 [email protected]

Opholdsstedet Stjernen

Socialpædagogisk opholdssted

Historien

Den gang jeg var ung, og min mand og jeg var nybagte forældre, ville skæbnen, at min lillesøster kom til at bo hos os. En dag stod der to damer fra kommunen, ude foran vores dør, og fortalte at vi skulle have en plejetilladelse, hvis min lillesøster fortsat skulle bo hos os, og det skulle hun selvfølgelig. Vi fik derfor en plejetilladelse og alt gik fint.

Efter noget tid, kom de to damer tilbage og spurgte om vi havde lyst til, at en dreng på 15 år, flyttede ind hos os. Senere kom der flere opgaver og vi startede et tæt samarbejde med både Kommune og Plejehjemsforeningen. På et tidspunkt opfordrede de os, til at lave et socialpædagogisk opholdssted. Et socialpædagogisk opholdssted skal også have et navn. Navnet Stjernen, fik vi, fordi der i tidernes morgen flyttede en dreng ind hos os, og hans tidligere værelse hed Stjernen. Jeg synes navnet passer godt på det jeg står for, nemlig at alle vores børn er Stjerner, unikke børn i svære vilkår.

Sådan startede min karriere indenfor socialpædagogisk arbejde. En ildsjæl der brænder for at hjælpe andre, så de kan udvikle sig til hele mennesker, socialt, psykisk og fysisk. Der er løbet meget vand i åen siden da. Jeg har arbejdet med udsatte børn i mere end 40 år, været leder i over 20 år, er blevet fagligt opkvalificeret gennem årene og jeg brænder fortsat for mit arbejde.

 

Fonden Stjernen

Fonden Stjernen er et socialpædagogisk opholdssted godkendt efter § 66, stk. 1. nr. 5.  Samt 1 plads i § 107. Opholdsstedet Stjernen er en selvejet institution, der blev stiftet i 1995, efter at have fungeret som plejefamilie siden 1977. Vores tilbud henvender sig til udsatte børn og unge i alderen 10 til 18 år. Vi har plads til 5 døgnanbragte børn og unge, i alderen 10 – 16 år ved anbringelsestidspunktet. Børnene / de unge kan bo på Stjernen, til de er 18 år, med mulighed for efterværn til det 23. år. Derudover har vi 1 plads i § 107 som er en midlertidig foranstaltning godkendt i 4 år. Stjernen er en familiedrevet institution med 1 leder, 1 souschef, 1 fuldtidsansat pædagogmedhjælper, 1 lektiehjælp, samt 2 vikarer vi bruger efter behov. Vi fungerer til dagligt som en selvstændig organisation, der er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune. Socialtilsynet består af fem socialtilsynskommuner, hvoraf Holbæk er den ene.  Socialtilsynet har ansvaret for at foretage kvalitetskontrol, at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge.

Stjernens Ledelse og Personale: 

Leder: 

Souschef:

Pædagogmedhjælper: 

Alt mulig mand: 

Vikar:

Lektiehjælp:

Anette Smith

Camilla Smith

Michael Smith

Jakob Andersen

Susanne Bøckhaus

Sara Bergmansen

Fondens formål

Fondens formål er at drive et botilbud i form af et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, der er godkendt og etableret i henhold til lov om social service, og under tilsyn at Socialtilsyn Øst.

Som led i fondens formål, arbejder fonden for at bidrage til børn og unges muligheder for at udvikle sig til hele og selvhjulpne mennesker.

 

Bestyrelsen

Stjernens bestyrelse har det overordnede ansvar og iagttager sammen med medarbejderne, at formålet samt de pædagogiske anliggender varetages i overensstemmelse med fondens vedtægter, samt den gældende lovgivning på området. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand:

Leder af Stjernen:

Ansat på Stjernen:

Bestyrelsesmedlem: 

Bestyrelsesmedlem: 

Bestyrelsesmedlem: 

Ninette De La Motte

Anette Smith

Camilla Smith

Karin Møller

Mie Hansen

 Annelise Andersen.

Lærer

 

Pædagog/ Souschef

Skolepsykolog

Sygehjælper

 

Kontakt info

 

Leder Anette Smith

Marienlystvej 17

4900 Nakskov

 

Tlf. 22882900

[email protected]