22 88 29 00 [email protected]

Opholdsstedet Stjernen

Socialpædagogisk opholdssted

Historien bag vores opholdssted for unge:

Den gang jeg var ung, og min mand og jeg var nybagte forældre, ville skæbnen, at min lillesøster kom til at bo hos os. En dag stod der to damer fra kommunen, ude foran vores dør. De fortalte, at vi skulle have en plejetilladelse, hvis min lillesøster fortsat skulle bo hos os, og det skulle hun selvfølgelig. Vi fik derfor en plejetilladelse, og alt gik fint.

Efter noget tid, kom de to damer tilbage. De spurgte, om vi havde lyst til, at en dreng på 15 år flyttede ind hos os. Senere kom der flere opgaver, og vi startede et tæt samarbejde med både Kommune og Plejehjemsforeningen. På et tidspunkt opfordrede de os til at lave et socialpædagogisk opholdssted. Et socialpædagogisk opholdssted skal også have et navn. Navnet Stjernen fik vi, fordi der i tidernes morgen flyttede en dreng ind hos os, og hans tidligere værelse hed Stjernen. Jeg synes, navnet passer godt, på det jeg står for: Nemlig at alle vores børn er Stjerner, unikke børn i svære vilkår.

Sådan startede min karriere indenfor socialpædagogisk arbejde. En ildsjæl der brænder for at hjælpe andre, så de kan udvikle sig til hele mennesker, socialt, psykisk og fysisk. Der er løbet meget vand i åen siden da. Jeg har arbejdet med udsatte børn i mere end 40 år, været leder i over 20 år, er blevet fagligt opkvalificeret gennem årene og jeg brænder fortsat for mit arbejde.

 

Hvad er Fonden Stjernen?

Fonden Stjernen er et socialpædagogisk opholdssted, der er godkendt efter § 66, stk. 1. nr. 5 samt 1 plads i § 107. Opholdsstedet Stjernen er en selvejet institution, der blev stiftet i 1995 efter at have fungeret som plejefamilie siden 1977. Vores hus henvender sig til socialt udsatte unge og børn i alderen 10 til 18 år. Vi har plads til 6 døgnanbragte børn og unge i alderen 10 – 16 år ved anbringelsestidspunktet. Børnene/de unge kan bo på Stjernen, til de er 18 år, med mulighed for efterværn til det 23. år. Derudover har vi 1 plads i § 107, som er en midlertidig foranstaltning godkendt i 4 år.

Stjernen er et opholdssted for unge, der er en familiedrevet institution med 1 leder, 1 souschef, 1 fuldtidsansat pædagogmedhjælper, 1 lektiehjælp, 1 pædagog, 1 felxjobber samt 2 vikarer vi bruger efter behov. Vi fungerer til dagligt som en selvstændig organisation, der er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune. Socialtilsynet består af fem socialtilsynskommuner, hvoraf Holbæk er den ene. Socialtilsynet har ansvaret for at foretage kvalitetskontrol, at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge.

Stjernens ledelse og personale:

Leder:

Souschef:

Pædagog:

Pædagogmedhjælper og Behandler:

Alt mulig mand:

Vikar:

Vikar:

Lektiehjælp:

Flexjobber:

Anette Smith

Camilla Smith

Malene Edvardsen

Michael Smith
 

Jakob Andersen

Sara Bergmandsen

Susanne Bøckhaus

Mira Hansen

Christina Due

Fondens formål:

Fondens formål er at drive et botilbud i form af et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, der er godkendt og etableret i henhold til lov om social service og under tilsyn at Socialtilsyn Øst. Dette er også en del af vores pædagogiske praksis samt vores vision og værdier.

Som led i fondens formål arbejder fonden for at bidrage til børn og unges muligheder for at udvikle sig til hele og selvhjulpne mennesker.

 

Bestyrelsen:

Stjernens bestyrelse har det overordnede ansvar og iagttager sammen med medarbejderne, at formålet samt de pædagogiske anliggender varetages i overensstemmelse med fondens vedtægter, samt den gældende lovgivning på området. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:

Leder af Stjernen:

Ansat på Stjernen:

Bestyrelsesmedlem:
 

Bestyrelsesmedlem:
 

Bestyrelsesmedlem:

Ninette De La Motte

Anette Smith

Camilla Smith

Susan Hansen
 

Lisbeth Larsen
 

Annelise Andersen

Lærer

 

Pædagog/ Souschef

Psykolog samt lektor i psykologi

Pensioneret Socialpædagog

Pensioneret Socialrådgiver

 

Kontakt info

 

Leder Anette Smith

Marienlystvej 17

4900 Nakskov

 

Tlf. 22882900

[email protected]

Logo Find sociale tilbud